Ostatnia droga prof. Stefana Pastuszki, historyka i działacza ruchu ludowego
18 października 2019
Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja 2020

Koalicja Polska z poparciem 10.3 %