Odznaczenia dla rolników oraz święta plonów
21 sierpnia 2017
Ruszyła przebudowa ulicy Kieleckiej w Odrowążu
25 sierpnia 2017

Jubileusz OSP w Pęcławicach

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości komendanta gminnego OSP w Bogorii Sławomira Kapustę prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druhowi Mirosławowi Pawlakowi, biało-czerwoną flagę podniesiono na maszt i odegrano hymn państwowy.

Obchody jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcławicach Górnych, odbyły się w niedzielę 13 sierpnia br.

Zasłużonych druhów odznaczono medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Złotym medalem uhonorowano druhów: Jerzego Chudego i Tomasza Zająca, wręczono także 5 medali srebrnych, 6 brązowych, a także 6 odznak ,,Wzorowy strażak”. Zarząd jednostki podziękował zasłużonym osobom dla rozwoju OSP w Pęcławicach Górnych wręczając 12 okolicznościowych pucharów i dyplomów. Ostatnim punktem obchodów były wystąpienia zaproszonych gości. Komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg.

Rafał Gajewicz przekazał prezesowi Marcinowi Adamczykowi list gratulacyjny od komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Adama Czajki, a prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, wręczył okolicznościowy grawerton.