5 do setki – jubileusz w Koniemłotach
17 lipca 2018
Walczymy o zmianę w mieście!
9 sierpnia 2018

Jerzy Materek na liście PSL do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Jerzy Materek – bezpartyjny kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, z powiatów: starachowickiego, skarżyskiego i koneckiego. Przedsiębiorca, rolnik, doradca energetyczny, społecznik inicjujący m.in.: powstanie Uczniowskich Klubów Sportowych, oraz Łuczniczego Ludowego Klubu Sportowego „OLIMPIA”. Współzałożyciel Stowarzyszenia Agroturystycznego „Puszcza Jodłowa”, współzałożyciel i były Prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, współzałożyciel i członek Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Radomiu.

Promotor racjonalizacji zużycia nośników energii (węgiel, gaz, ropa naftowa) oraz działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Organizator i uczestnik konferencji i szkoleń poświęconych problematyce związanej z racjonalizacją zużycia wody i ciepła. Autor wielu referatów i artykułów związanych z racjonalizacją zużycia mediów oraz obejmujących problematykę indywidualnego rozliczania kosztów ciepła i wody.

Trafność i trwałość proponowanych (od 1991r.) rozwiązań została wielokrotnie potwierdzona uwzględnieniem ich w krajowych i europejskich regulacjach prawnych np.: Prawo budowlane (1994r), Prawo energetyczne (1997r), Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (2001r.), Dyrektywa 2012/27 UE w sprawie efektywności energetycznej Rady i Parlamentu Unii Europejskiej.

Zwolennik działań mających na celu nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy samorządami, które tworzyły Staropolski Okręg Górniczo-Hutniczy, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej północnej części województwa świętokrzyskiego.

Przeciwnik wyprzedaży krajowych firm, zwolennik wspierania polskich przedsiębiorstw i tych inwestorów zagranicznych, dzięki którym zmienia się region i tworzone są nowe miejsca pracy.

– Zdecydowałem się przyjąć propozycję startu w wyborach samorządowych z kilku powodów. Od wielu lat pracuję i działam społecznie. Swoją wiedzę i doświadczenie chcę wykorzystać dla pomyślnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Jako radny Sejmiku chcę wspierać rozwój gospodarczy i infrastrukturalny północnej części regionu – mówi Jerzy Materek.

– Cieszę się, że osoba tak doświadczona jak Pan Jerzy zdecydował się na start do regionalnego parlamentu z listy PSL. Wierzę, że będzie miał okazję wykorzystać swoje kompetencje i zaangażowanie w pracy dla województwa – mówi szef ludowców w województwie świętokrzyskim Adam Jarubas. 

– Gratuluję Marszałkowi Adamowi Jarubasowi, że udało się przekonać Tatę do startu w wyborach samorządowych. Jest to pozytywne zaskoczenie. W minionych kilkunastu latach różne osoby bezskutecznie przekonywały Go do wzięcia udziału w wyborach. Jestem przekonany, że zaangażowanie Taty, zostanie dobrze spożytkowane dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, powiatów: starachowickiego, skarżyskiego i koneckiego
– mówi prezydent Starachowic Marek Materek.