Analfabeci polityczni z PiS. Tak piszą historię na nowo
14 lutego 2018
Odszedł Stanisław Siekierski
19 lutego 2018

Inwestują w edukację i aktywizację osób dorosłych

– Działaniem naszym i naszych programów jest, aby osoby, które deklarują chęć dalszej pracy, nie były pozostawione samym sobie. Wystarczy zadbać o ich stan zdrowia, kondycję i dobre samopoczucie. Projekt Politechniki Świętokrzyskiej uważam za niezwykle odważny i innowacyjny. To kapitalnie ulokowane pieniądze – powiedział Piotr Żołądek, który podpisał umowy na prawie trzy miliony złotych z przedstawicielami czterech firm i instytucji, które chcą inwestować w edukację i aktywizację osób dorosłych.

 

Projekt Politechniki ma wspomóc fundusz socjalny, skierowany jest do dwustu pracowników uczelni. Celem projektu jest wdrożenie programu prozdrowotnego polegającego na kompleksowym przeciwdziałaniu przedwczesnemu opuszczeniu przez nich rynku pracy. Przewiduje wykonanie dodatkowych badań profilaktycznych oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 

W ramach programu, dofinansowanie w wysokości ponad miliona złotych otrzymała firma „Pretender” Adrian Wrona na projekt „Nowe kwalifikacje kluczem od sukcesu”, którego głównym celem jest nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC na poziomie A2 lub znajomości obsługi komputera potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP na poziomie A przez uczestników projektu o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze powiatów: kieleckiego, koneckiego i skarżyskiego.

Prawie 300 tysięcy złotych otrzymała firma „International House Elżbieta Wojsa” na projekt „Kierowca zawodowy”. Głównym celem projektu jest zdobycie i wzrost kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z województwa świętokrzyskiego, kształcących się z własnej inicjatywy poprzez uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy kat. C/CE. Grupę docelową stanowią dorośli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku powyżej 21 lat, aktywne ekonomicznie kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane uzyskaniem nowych kwalifikacji.

Projekt „Kwalifikacje spawacza atutem na rynku pracy” Spółki Akcyjnej „Seka” otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 316 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza metodą TIG lub MAG dopasowanych do potrzeb osób dorosłych (90 osób) zamieszkujących powiaty: skarżyski, opatowski, ostrowiecki, konecki i kielecki. Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie spawacza zostanie potwierdzone certyfikatem.

Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.