Stoimy przed tablicami wielu wspaniałych Polaków, którzy wywodzili się z chłopskiej niedoli, walczyli za nasz kraju
16 sierpnia 2017
Powiat kielecki z pomocą poszkodowanym w pomorskim
18 sierpnia 2017

Inwestują w dobrej jakości edukację przedszkolną

Na tle kraju nasze województwo wygląda bardzo dobrze. Edukację wczesnoszkolną rozpoczynaliśmy na poziomie 34 procent dzieci uczęszczających do przedszkoli. Dziś ten wskaźnik wynosi 79 procent – mówił Piotr Żołądek. – W naszym regionie ponad 36 tysięcy dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym. W stosunku do 2016 roku według danych GUS-u dla ponad 2600 dzieci stworzyliśmy nowe miejsca.

 

Piotr Żołądek z wnioskodawcami podpisał 13 umów na zakładanie nowych przedszkoli, zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach, a także rozwijanie wysokiej jakości oferty edukacyjnej.
W ramach projektów Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przekaże ponad 5,6 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”.

Wartość podpisywanych 13 umów to 6 700 458,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 5 643 786,99 zł. Dofinansowanie w konkursie otrzymało 16 projektów. Umowy z trzema wnioskodawcami zostaną podpisane w innym terminie. Po podpisaniu wszystkich 16 umów w ramach tego poddziałania, łączna kwota nakładów na upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w ramach RPO WŚ 2014-2020 wyniesie 27 890 901 zł.