Ludowcy budzili wiosnę na Św. Krzyżu
19 marca 2018
Wielkanocnie Bliscy. Serdecznie zapraszamy!
20 marca 2018

Inicjatywa PSL poparta – będzie Sejmik Młodzieżowy

Jednogłośne poparcie zyskał przedstawiony na Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projekt radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie utworzenia Sejmiku Młodzieżowego w Województwie Świętokrzyskim.

Sejmiki Młodzieżowe były już wielokrotnie organizowane w województwie, ostatni odbył się dwa lata temu. Teraz gremium to ma otrzymać bardziej zinstytucjonalizowane ramy.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku ma odbyć się 5 czerwca w dniu uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podsumowującej 20 lat istnienia naszego województwa. Osoby tworzące regionalny Sejmik będą wybierane spośród młodzieżowych rad działających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych. Główny cel powołania Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego to popularyzacja prac Sejmiku, zaangażowanie młodych ludzi w działania samorządu województwa, podniesienie świadomości dotyczącej polskiej samorządności, a także wymiana doświadczeń i opinii.

„Ustanowienie roku 2018 rokiem Jubileuszu Województwa Świętokrzyskiego jest świetną okazją do tego, żeby powołać Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego zapisano, że rozwój naszego regionu jest uwarunkowany zaangażowaniem wszystkich mieszkańców województwa, w tym również młodzieży. Chcemy na wzór młodzieżowych rad gmin, powiatów, stworzyć na szczeblu regionalnym gremium młodzieżowe o charakterze konsultacyjno – doradczym. Obrady Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego odbywać się będą cyklicznie, młodzi ludzie tworzyć będą także komisje problemowe, których spotkania będą się odbywać częściej niż sesje plenarne” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.