Ludowców sposób na samorząd
29 marca 2017
Adam Jarubas w programie „Młodzież kontra” – Video
3 kwietnia 2017

Grzegorz Dziubek siódmy w regionie w rankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2016 „Pulsu Biznesu”

Ranking samorządowych menedżerów regionów powstał po raz piąty na podstawie badania przeprowadzanego dla „Pulsu Biznesu” przez firmę ARC Rynek i Opinia. O wskazanie najlepiej zarządzających gminami w ich województwie prosi ona samorządowców (nie mogą, oczywiście, głosować na siebie). Respondenci biorą pod uwagę cztery kryteria: dobre zarządzanie finansami gminy (w tym pozyskiwanie funduszy zewnętrznych), sprawne zarządzanie oświatą, inwestowanie w infrastrukturę i efektywne budowanie aktywności społecznej. Wskazania mają nadaną różną rangę i są przetwarzane zgodnie z przyjętymi przez firmę badawczą wskaźnikami. Po ich przeliczeniu uzyskuje się sumę punktów (patrz w dołączonym pliku), która jest podstawą klasyfikacji w rankingu.

 

CAŁY RANKING