Nowe wozy dla strażaków ochotników z gminy Pacanów
16 stycznia 2017
Świętokrzyscy samorządowcy bronią samorządów.
26 stycznia 2017

Forum Samorządowe w Kielcach

Forum Samorządowe w Kielcach: ludzie na dole wiedzą czego potrzeba i powinni sami o sobie decydować

„Gmina – Powiat – Województwo- Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Regionu” – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ludzie świata nauki i społecznicy wzięli udział w Forum Samorządowym, zorganizowanym przez Powiat Kielecki. Dyskutowano o obszarze współpracy samorządów, ich autonomiczności i finansów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który podczas spotkania przedstawił efekty polityki rozwoju regionalnego.

O samorządności w aspekcie powrotu do Polski resortowej mówił prof. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierujący Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

– Rozpoczynaliśmy od istoty państwa scenatralizowanego, jawiącego się jako aparat władzy i przymusu. Dzięki dwóm reformom udało się przywrócić Polsce samorząd, ale od czasu ich przeprowadzenia decentralizacja zatrzymała się. Teraz to się wręcz odwraca i samorządom odbiera się ich atrybuty – wyjaśniał Jerzy Stępień.
O finansach samorządów – ich aktualnym stanie, potrzebach i oczekiwaniach mówił natomiast Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

– Jechałem do Kielc z ogromną radością gdyż ten powiat dominuje we wszystkich rankingach powiatów i tego szczerze gratuluję. To przede wszystkim zasługa wszystkich mieszkańców – członków rodziny samorządowej i wybranych przez nich władz. Samorządność, samodzielność i samofinansowanie – te trzy zasady przyświecały utworzeniu powiatów. Teraz zadajemy sobie pytanie, co będzie dalej z nami. Powiaty mają bardzo ograniczoną możliwość pozyskiwania dochodów własnych i są pozbawiane części kompetencji, a powierza nam się zadania, które mają być naszymi własnymi. Państwo pozbywa się obowiązków wobec samorządów terytorialnych. Aby móc realizować zadania, trzeba mieć pieniądze, a władztwo musi być tutaj, w samorządzie, a nie centralnie dyktowane. Razem musimy walczyć o jego utrzymanie – mówił Ludwik Węgrzyn.

Podczas Forum marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas przedstawił „Efekty polityki rozwoju regionalnego”.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie, razem na co dzień współpracujemy, podejmujemy ważne wyzwania. Naszymi celami strategicznymi były konkurencyjność, spójność i sprawność działania. Ostatnie lata przyniosły stały wzrost PKB w regionie – prawie 50% w stosunku do roku 2006, notujemy wzrost liczby podmiotów gospodarczych, przeciętnego wynagrodzenia i spadek bezrobocia. 91,1% ogółu ludności ma dostęp do wodociągów i jest to bardzo duży wzrost w porównaniu ze stanem sprzed dekady. Zanotowaliśmy największy w kraju procentowy wzrost długości czynnej sieci kanalizacyjnej. O ponad 50% zwiększyła się liczba łóżek w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach w województwie świętokrzyskim, poprawiają się również warunki życia. Wykorzystaliśmy 100% dostępnych nam środków unijnych i łącznie to była kwota aż 12,2 miliarda złotych – mówił marszałek Adam Jarubas, który zwracał również uwagę na zagrożenia w działalności samorządów.

–  Podzielam wiele obaw, które dziś wybrzmiały. Są obecnie zakusy centralizacyjne, władze centralne nie ufają samorządom i mamy tego dowody, gdy kolejne instytucje przechodzą lub mają przejść pod władze centralne. Dyskusje toczą się poza nami i mam o to głęboki żal. Ludzie na dole wiedzą czego potrzeba i powinni sami o sobie decydować. Dziękuję dziś za współpracę wszystkim samorządowcom. Proces rozwojowy to efekt naszych wspólnych działań i zawsze to podkreślam – dodał marszałek Adam Jarubas.

– Chcemy, by to forum stało się platformą wymiany doświadczeń ludzi samorządu. Musimy wykazywać się nieustępliwością, zaangażowaniem, odwagą i rozwagą, aby móc skutecznie realizować coraz większe wyzwania stojące przed samorządami – podkreślali gospodarze spotkania przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Jan Cedro oraz starosta kielecki, Michał Godowski. O obszarach współpracy i współdziałania powiatu kieleckiego z organami administracji publicznej mówił starosta Michał Godowski. – Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów skutecznego rozwoju. Bez niego nie uda się osiągnąć dobrych efektów w niemal każdej dziedzinie samorządnego działania. Zdajemy sobie sprawę, że przy realizacji tak szerokiego spektrum działań, nie da się uniknąć problemów, ale wzajemna współpraca buduje zaufanie. Samorząd powinien decydować o jak największej ilości spraw, powinien mieć większą niezależność, również finansową. Niestety, istnieje trend odwrotny. Samorządy zapewniły szybszy i efektywniejszy rozwój regionów. Umiejętność realizowania zadań w partnerstwie jest zatem niezwykle mocna – mówił Michał Godowski, który przedstawił efekty działań powiatu kieleckiego z innymi samorządami. – Dziękuję samorządom gmin za to rozumienie partnerstwa, za to że naszym wspólnym celem jest dobro mieszkańców, bo dla nich tu jesteśmy. Dziękujemy marszałkowi województwa, Adamowi Jarubasowi za to, że w samorządzie mamy takiego ważnego partnera jak województwo – dodał starosta. Po jego wystąpieniu zaprezentowany został film ukazujący powiat kielecki i jego rozwój, również przy współpracy z samorządami gminnymi.