Ruszył marsz ludowców po bardzo dobry wynik wyborczy
26 lutego 2018
Emerytura bez podatku – projekt ludowców
28 lutego 2018

Ewelina Bień Człowiekiem Roku 2017 w powiecie opatowskim

Tytuł Człowieka Roku 2017 w powiecie opatowskim otrzymała Ewelina Bień, działa społecznie, jest radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z list PSL-u. Statuetki w plebiscycie „Echa Dnia” trafiają do osób,  które wyjątkowo zaangażowały się w prace na rzecz społeczeństwa, lub też odniosły sukcesy w różnych dziedzinach.

 

 

Ewelina Bień ukończyła studia magisterskie z politologii, a także studia podyplomowe z zarządzania finansami i księgowości. Jest prywatnym przedsiębiorcą, działaczką społeczną, byłym pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej „ZIELONKA”, a także założycielką Zespołu Ludowego „ZIELEŃCZANIE”. Główne cechy charakteru: kreatywność, otwartość na nowe wyzwania. Hobby: muzyka, śpiew, folklor.