Z prac Klubu Radnych PSL w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
3 lutego 2021
Rolniku – zgłoś uwagi do nowego PROW-u !
4 lutego 2021

Europosłowie PSL skuteczni w Unii Europejskiej

Z inicjatywy naszych europosłów Parlament Europejski powołał specjalną komisję ds. Pokonania Raka, a dzisiaj Komisja Europejska przyjęła Europejski Plan Walki z Rakiem!
Nowotwory mogą być warunkowane kodem genetycznym, ale nie możemy pozwolić, by ich skuteczne leczenie zależało od kodu pocztowego chorych.
Chorzy na raka w Polsce mają dostępną zaledwie połowę leków stosowanych w innych państwach Unii i znacznie mniejszą dostępność nowoczesnych terapii, a niższe nakłady na walkę z rakiem w przeliczeniu na 1 mieszkańca ma tylko Litwa, Bułgaria i Rumunia.
Europejski Plan Walki z Rakiem ma za zadanie wyrównanie dostępu mieszkańców Europy do najnowszych badań, wiedzy i terapii oraz zmniejszenie liczby zachorowań poprzez jeszcze bardziej rozwiniętą profilaktykę zdrowotną. Skupi się na równym dostępie do terapii i badań dla poszczególnych państw członkowskich oraz na wyrównaniu szans na zaawansowane, nowoczesne leczenie pomiędzy mieszkańcami miast i obszarów wiejskich.
Plan Walki z Rakiem obejmie szereg działań, z których najważniejsze to:
1️⃣ utworzenie Centrum Wiedzy o Raku umożliwiające ogólnoeuropejskie badania, wymianę danych itp.;
2️⃣ wyrównanie i poszerzenie dostępu do badań przesiewowych umożliwiających wcześniejsze wykrycie choroby;
3️⃣ tworzenie mobilnych placówek medycznych;
4️⃣ likwidacja raka szyjki macicy i innych nowotworów wywoływanych przez wirusa brodawczaka dzięki szeroko dostępnemu programowi szczepień.
5️⃣ poprawa jakości powietrza i spożywanej żywności oraz stopniowe zmniejszanie zjawiska palenia papierosów.