Nowe drogi we Włoszczowie
16 grudnia 2016
Niesamowita historia Stanisława Markowicza ze Zgórska
21 grudnia 2016

Dzielimy się opłatkiem z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego

Od kilku dniu prezes PSL w województwie świętokrzyskim i marszałek Adam Jarubas dzieli się opłatkiem z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, życząc im świąt w atmosferze radości, wspólnoty i spokoju. Życzenia trafiły już między innymi do mieszkańców powiatów: buskiego, jędrzejowskiego i pińczowskiego. A dziś lider PSL  razem ze świętokrzyskimi  ludowcami opłatkiem podzielili się z kielczanami. – Dziś wyciągam do Państwa rękę z tym opłatkiem. Niech te święta będą właśnie takie jak ten opłatek. Pachnące miłością, spokojem, rozsądkiem.  Niech nas łączą, a nie dzielą – mówił Adam Jarubas.

W samym sercu Kielc, na głównym deptaku  16 grudnia Adam Jarubas zachęcał kielczan do tego, aby te święta były szczególne. – Dzielenie się chlebem to dzielenie się sercem. Dzisiaj w czasach postępującej anonimizacji oraz  samotności człowieka takie gesty są bardzo ważne. Dzisiaj mamy czas głębokiego deficytu  autorytetów moralnych, marginalizacji kultury i edukacji, braku szacunku dla prawa polskiego – mówił Adam Jarubas. – Dlatego dziś wyciągam do Państwa rękę z tym opłatkiem. Niech te święta będą właśnie takie jak ten opłatek. Pachnące miłością, spokojem, rozsądkiem.  Niech nas  łączą, a nie dzielą.   Takie jest Polskie Stronnictwo Ludowe.
Adam Jarubas zwrócił się do kielczan cytując pierwszą zwrotkę „Mojej Piosenki” Cypriana Kamila Norwida:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie”.

GALERIA ZDJĘĆ NA STRONIE ADAM JARUBAS