„Uczciwa Polska” konferencja prasowa
28 lutego 2023
Zaproszenie na spotkanie z Prezesem PSL
15 marca 2023

Dotrzymaliśmy słowa!

Dotrzymaliśmy słowa! Powstała „jedna lista wspólnych spraw”

Opracowaliśmy w ramach „wspólnej listy spraw” listę wyzwań na całą kadencję: zadbanie o edukację, uwolnienie energii samorządów czy rozwój przedsiębiorczości. Punktów jest więcej, bo musimy zadbać nie tylko o 4 lata, ale przyszłe pokolenia – powiedział prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przewodniczący Polski 2050, Szymon Hołownia zaprezentowali dzisiaj na konferencji prasowej postulaty ustalonej „listy wspólnych spraw do załatwienia” w następnej kadencji parlamentu.

– W krótkim czasie wypracowaliśmy wspólną listę spraw. To trzy obszary, którymi zajmiemy się na pierwsze 100 dni nowego rządu i trzy na całą kadencję. Dotrzymaliśmy zobowiązania. Dziękuję zespołowi ekspertów za konstruktywną pracę – podkreślił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

– To naprawdę dobrze wróży, to pokazuje, że rząd, który mamy nadzieję współtworzyć po jesiennych wyborach od razu weźmie się do konkretnej pracy – powiedział przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia.

O wyzwaniach 100 dni rządu mówił Szymon Hołownia.

To odpolitycznienie państwa, zwrócenie głosu Polakom w najważniejszych sprawach oraz zapewnienie godnych płac w oświacie, ochronie zdrowia, służbie publicznej.

– W ciągu tych pierwszych trzech miesięcy, weźmiemy się bardzo poważnie za odpartyjnienie państwa, ale też weźmiemy się bardzo poważnie za przywracanie praworządności, rozdzielimy funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości – zaznaczył Szymon Hołownia.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o wyzwaniach całej kadencji przyszłego rządu. Zwrócił uwagę na edukację, uwolnienie energii samorządów i rozwój przedsiębiorczości.

Polska musi zaoferować swoim młodym obywatelom dobry start w przyszłość.

– Jesteśmy w polityce dla przyszłych pokoleń, dlatego zadbanie o edukację jest dla nas podstawą. Musimy zmniejszyć liczebność klas, zapewnić uczniom ciepły posiłek, zwiększyć liczbę lekcji angielskiego i wyrzucić ze szkół politykę oraz podziały – wskazał lider PSL.

Polska Lokalna to olbrzymie pole niewykorzystywanego potencjału. Obudzimy tę energię.

– Polska Lokalna jest w naszym DNA. Trzeba uwolnić jej energię – od rozwoju odnawialnej energetyki, po nową ustawę o finansach i zapewnienie uczciwego podziału środków na rozwój. Rzeczpospolita będzie wielka tylko siłą Małych Ojczyzn – zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wesprzemy przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących niewielkie firmy, którzy ponoszą dziś największy koszt nieudolnych reform podatkowych obecnego rządu.

– Polscy przedsiębiorcy są dziś upokarzani ciągłymi kontrolami i dobijani nowymi podatkami. Uprościmy system podatkowy i zmienimy złe zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Przywrócimy dialog z firmami i odbudujemy zaufanie – oświadczył prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wspólna Lista Spraw pokazuje, że jesteśmy przygotowani merytorycznie.

– Wiemy, co będzie trzeba zrobić po wyborach. Etap rozmów programowych się zakończył. Teraz czas na rozmowy polityczne. Czas na kolejne kroki – podkreślił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.