Relacja video z I Ogólnopolskiego Spotkania Kobiet
15 marca 2018
Ludowcy budzili wiosnę na Św. Krzyżu
19 marca 2018

Czas kobiet był, jest i będzie zawsze

„Najszybszy sposób, by zmienić społeczeństwo, to zmobilizowanie kobiet.” –
Charles Malik

Wizerunek kobiety zmienił się przez lata. Współczesny świat stawia przed nami wiele wciąż nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Dziś kobieta to nie tylko żona i matka, ale również aktywny uczestnik życia społecznego i politycznego. Nasza rola nie ogranicza się już do prac domowych, ale często wkracza w dziedziny, w których to mężczyźni grali wcześniej pierwsze skrzypce. Kobiety śmiało podejmują różne inicjatywy, są niezależne i otwarte na świat.

I tu nasuwa się pytanie, budzące w ostatnich czasach wiele skrajnych emocji: czy udział kobiet w życiu publicznym nadal jest niewystarczający? By móc odpowiedzieć na to pytanie zainicjowałyśmy 13 marca w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, I Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet „Rzeczpospolita jest Kobietą”, przypadające w 100-rocznicę nadania kobietom praw wyborczych, jak również Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zależało nam na tym, aby to wydarzenie miało charakter wyjątkowy, by w świetle takich jubileuszy, zaznaczyć tę jakże ważną rolę, którą odgrywają kobiety w życiu społecznym i politycznym.

I Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet „Rzeczpospolita jest Kobietą” zorganizowane było w partnerstwie pomiędzy Klubem Poselskim Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów a Świętokrzyskim Zarządem PSL. Pół tysiąca kobiet, przedstawicielek Polskiego Stronnictwa Ludowego z całej Polski na zaproszenie Prezesów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Adama Jarubasa uczestniczyło w spotkaniu poświęconym m.in. poszanowaniu praw kobiet, podejmowanych działaniach, wspieraniu i integracji środowiska kobiecego pn.: „Kobiety – Polki XXI wieku – Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność”. Inspirowały nas i udzielały ogromnego wsparcia emocjonalnego Panie: Genowefa Tokarska – posłanka na Sejm VII i VIII kadencji, prof. dr Marzena Marczewska – językoznawczyni, nauczyciel akademicki, samorządowiec i Ewa Kierzkowska – posłanka na Sejm VI kadencji, w latach 2009–2011 wicemarszałek Sejmu VI kadencji, w latach 2011–2013 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyły reprezentantki, liderki z województw: Kujawsko-Pomorskiego – Ewa Niedbalska, Wielkopolskiego – Mirosława Katarzyna Kazmierczak , Łódzkiego – Jolanta Ziemba – Gzik, Małopolskiego – Katarzyna Mitka, Mazowieckiego – Bożenę Żelazowską, Zachodniopomorskiego – Damiana Nowak, Lubelskiego – Magdalena Misiaszek, które opowiadały o kobiecej stronie PSL: czy łatwo jest pogodzić życie osobiste z zawodowym i polityką, ważności podejmowania inicjatyw lokalnych i czym tak naprawę jest aktywność społeczna, solidarności wśród kobiet, problemach na które napotykają kobiety w swych codziennych staraniach o zmianę społeczną.

Każda społeczność potrzebuje liderek, stanowiących „zaczyn” do działań, osób które zarażają innych swoim entuzjazmem, dzielących się wiedzą i doświadczeniem. Liderki potrzebują współpracy z innymi osobami aktywnymi i twórczymi, aby wymieniać z nimi swoje myśli, doświadczenia i pomysły, wspólnie stawiać czoła przeciwnościom. Współdziałanie jest niezbędnym elementem dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie, nieocenioną pomoc i radość z wspólnej pracy – Ewie Kierzkowskiej.
Czujemy się zaszczycone, że mogłyśmy poznać tak wiele wspaniałych kobiet z całego kraju i móc choć przez chwilę dzielić z nimi jedną przestrzeń.

Prezesom, dziękujemy za szansę i zaufanie, którymi nas obdarzyliście.

 Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny i  Sylwia Bętkowska