3 lutego 2021

Zmiana w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Mieczysław Sas zrezygnował z mandatu radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego.  Jego miejsce w regionalnym parlamencie zajęła Bogusława Wypych, radna wojewódzka z ramienia PSL w poprzedniej kadencji. Mieczysław […]
3 lutego 2021

Nowa Radna PSL w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek, 25 stycznia, nasza koleżanka Bogusława Wypych, podczas sesji sejmiku województwa świętokrzyskiego złożyła przysięgę i oficjalnie jest już radną sejmiku oraz członkiem Klubu radnych PSL. […]
3 lutego 2021

Z prac Klubu Radnych PSL w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Podczas XVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Radni Klubu PSL zgłosili następujące wnioski: Radny Andrzej Swajda zgłasza poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata […]