Ludowiec Świętokrzyski
29 sierpnia 2017
Obawy świętokrzyskich rolników
30 sierpnia 2017

Budujemy pomnik Wincentego Witosa

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach powstał blisko rok temu. Utworzyli go działacze PSL, samorządowcy, członkowie LTNK, ZMW RP „Wici”, FML i innych organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Komitetu został Adam Jarubas – prezes ZW PSL w Kielcach, marszałek województwa świętokrzyskiego. W skład prezydium komitetu wchodzą ponadto: Piotr Żołądek – wiceprzewodniczący, Michał Godowski – wiceprzewodniczący, Paweł Gratka – skarbnik, Józef Szczepańczyk – sekretarz i Monika Pawlik – prezes ZG PSL w Pierzchnicy.

 

Na wniosek Komitetu Rada Miasta Kielce wskazała plac pod budowę pomnika – skwer przy zbiegu ulicy Bodzentyńskiej i Al. IX Wieków Kielc. Na ogłoszony przez Komitet konkurs na projekt monumentu zgłosiło się trzech artystów plastyków, którzy swoje projekty mają przedstawić do końca września br. Oceny prac dokona sąd konkursowy, który wskaże Komitetowi jego zdaniem najlepszy projekt. Odsłonięcie pomnika jest planowane na jesień przyszłego roku w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, która została rozpoczęta w Wierzchosławicach w czasie ubiegłorocznych Zaduszek Witosowych. Pieniądze zbierano także podczas XII Kongresu PSL, Wojewódzkiej Wigilii PSL w Kielcach oraz spotkań z okazji Święta Ludowego. Dotychczas ze sprzedaży cegiełek pozyskano prawie 10 tys. zł.

Osoby chętne do finansowego wsparcia budowy pomnika mogą albo zakupić cegiełki, albo dokonać wpłat na rachunek Komitetu: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach z siedzibą w Celinach 28, 26-035 Raków, nr rachunku 50 1540 1014 2005 7321 5275 0002.

Józef Szczepańczyk