„Wolność jest słodka” – słodkie wypieki dla mieszkańców regionu
13 listopada 2017
Czy mamy czas postideowości ? – komentarz Józefa Szczepańczyka
14 listopada 2017

Budują i remontują w powiecie włoszczowskim

W powiecie włoszczowskim przebudowanych i wyremontowanych zostało ponad 7,7 km dróg gminnych, droga wewnętrzna o dł 800 m oraz ponad 2,5 km drogi powiatowej.

Gmina Włoszczowa otrzymała wsparcie na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 397011 T Konieczno – Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową –
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową
3. Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów – Folwark, Nr 397002 T Michałów – Huby – Dołowatka odcinek Wymysłów – Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową
w ramach PROW 2014-2020.

Inwestycje zakładały poprawę układu komunikacyjno-drogowego oraz skrócenie czasu dojazdu oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi gminy Włoszczowa do dróg wyższego rzędu oraz własnych posesji poprzez przebudowę dróg gminnych wraz ze zmianą istniejącej nawierzchni szutrowej na nawierzchnię asfaltową Łącznie przebudowanych zostało łącznie ponad 7,7 km dróg gminnych oraz droga wewnętrzna o dł 800 m która po zakończeniu realizacji operacji stała się drogą gminną.

Gmina Włoszczowa łącznie na wszystkie inwestycje otrzymała 684 727 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Powiat Włoszczowski otrzymał pomoc na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno w ramach PROW 2014-2020. Inwestycja zakładała poprawę stanu sieci drogowej oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno. Łącznie przebudowanych w ramach przedmiotowej operacji zostało ponad 2,5 km drogi powiatowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 127 046,19 zł, koszty kwalifikowalne 2 104 958,37 zł a dofinansowanie 1 339 385 zł