Wojewódzkie Spotkanie Wielkanocne
6 maja 2022
Wojewódzkie Święto Ludowe
19 maja 2022

96 rocznica Zamachu Majowego

12 maja 1926 r. Józef Piłsudski na czele wiernych sobie oddziałów wojskowych podjął marsz na Warszawę. Tak rozpoczęły się dramatyczne wydarzenia, które przeszły do historii jako „zamach majowy”. W Warszawie doszło do bratobójczych walk ulicznych, w których zginęło 379 osób, wśród nich 164 cywilów.Prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Wincenty Witos nie chcąc dopuścić do jeszcze większych walk bratobójczych ustąpili, a obowiązki głowy państwa przejął Maciej Rataj
Przewrót majowy zniszczył Konstytucję z 1921 r., najbardziej demokratyczną ustawę zasadniczą w ówczesnej Europie.
Ludowcy złożyli kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa wspominając tamte wydarzenia.