Uroczystości 3 Maja
6 maja 2018
Powiatowe Święto Ludowe – festyn rodzinny w Morawicy
8 maja 2018

90 lat OSP w Biedrzychowie, gmina Ożarów

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedrzychowie, gmina Ożarów, obchodziła 90-lecie. Grupa druhów otrzymała odznaczenia i medale. Poseł na Sejm Kazimierz Kotowski z podziwem mówił o strażakach, którzy podjęli trud założenia jednostki.

Naczelnik OSP, Kazimierz Rejowski przypomniał, w jakich okolicznościach powstała jednostka po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wymienił znakomitych poprzedników dzisiejszych druhów. – Wykorzystujemy środki z funduszu sołeckiego i chcemy kontynuować prace, by doprowadzić strażnicę do należytego wyglądu – zwrócił się naczelnik do burmistrza Ożarowa, Marcina Majchera, nawiązując do obecnej sytuacji. – Jeśli dobry Bóg da nam trochę zdrowia, pan burmistrz trochę kasy, to dokończymy to dzieło. Nie odstąpimy od naszego sztandaru, co jest naszym celem i co wynika z naszego serca.

Grupa zasłużonych druhów otrzymała medale i odznaczenia. Okolicznościowy grawerton za wieloletnią współpracę i aktywną działalność na rzecz OSP w Biedrzychowie oraz umacnianie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ożarów otrzymał Eugeniusz Pastuszka, okolicznościową figurę Świętego Floriana od Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera dla OSP w Biedrzychowie – prezes OSP, Piotr Lipina.

Poseł na Sejm Kazimierz Kotowski przypomniał kolejne lata, w których było zagrożenie zalania tych terenów przez Wisłę. Podkreślił, że gmina Ożarów najwięcej ze wszystkich gmin powiatu przeznacza środków na dofinansowanie OSP. – To nie hasła i wystąpienia o lepszych i gorszych Polakach – nawiązał do dzisiejszej sytuacji. – Wszyscy są jednakowi, jak powiedzieli biskupi, jesteśmy dziećmi tej samej matki, Polski. A o matce i ojczyźnie nigdy źle nie należy mówić. Szanujmy się wzajemnie, twórzmy dobry, jasny, określony celami obraz małych ojczyzn powiatu i regionu.

Burmistrz Marcin Majcher powiedział, że 90 lat w historii jednostki to bardzo wiele, przechodziła ona wiele okresów, burzliwych, intensywnych, istnieje w życiu miejscowości po to, by podkreślać, że może każdego wesprzeć i pomagać w trudnych chwilach. W części artystycznej uroczystości wystąpiły kapele i zespoły z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury imienia Aleksandra Patkowskiego.