80 Rocznica pacyfikacji wsi Michniów – zaproszenie
4 lipca 2023
128 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego
1 sierpnia 2023

80 rocznica pacyfikacji Michniowa

12 lipca przypadła 80 rocznica pacyfikacji Michniowa. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto ustanowione w 2017 z inicjatywy klubu @nowePSL. Jak powiedział z sejmowej mównicy Jan Łopata (13.09.2017) jest to święto ustanowione „w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej, za pomoc udzielaną mieszkańcom, uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.” Przemysław Grabowski #TT
#Pamięć #Michniów