Potrzebujemy braterstwa i wspólnoty
9 lipca 2018
„Nie byłoby w nas Boga, gdyby nas tu nie było”
13 lipca 2018

75. rocznica pacyfikacji Michniowa

Pierwszy raz obchodzimy dziś Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – święto państwowe ustanowione jesienią ubiegłego roku. Dziś w 75. rocznicę pacyfikacji Michniowa, odbędą się tam uroczystości, mające przypomnieć tamtejsze tragiczne wydarzenia. Wezmą w nich udział m.in. Władysław Kosiniak – Kamysz, Adam Jarubas czy Arkadiusz Bąk.

Poselski projekt ustawy w sprawie wyznaczenia nowego święta państwowego złożyło Polskie Stronnictwo Ludowe i został on przyjęty jednogłośnie.

Uroczystości rozpocznie 12 lipca o godz. 15.00 msza święta w intencji ofiar pacyfikacji. Po przemówieniach zaproszonych gości odbędzie się koncert Masovia Baroque Orchestra. Na zakończenie uczestnicy złożą kwiaty przed mogiłą pomordowanych mieszkańców Michniowa.

Uroczystościom towarzyszyć będzie konferencja „Spotkanie pokoleń” w Centrum Kształceniowo – Integracyjnym w Michniowie. We wspólnych rozmowach wezmą udział m.in. potomkowie ofiar pacyfikacji Michniowa, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz historycy z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Zostaną odczytane fragmenty pamiętnika Emilii Ziomek– naocznego świadka pacyfikacji. Podczas spotkania wystąpi Koło Gospodyń Wiejskich Michniowianki z repertuarem pieśni partyzanckich. Spotkanie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Będzie okazja także obejrzeć wystawę pt. „817. Poznaj te historię”.

12 i 13 lipca 1943 r. żołnierze niemieccy wymordowali w Michniowie 204 osoby, z czego 103 mężczyzn, 53 kobiety i 48 dzieci. Wieś doszczętnie spalono a znaczna część ofiar spłonęła żywcem. Zabroniono również jej odbudowy. Powodem dokonanego aktu zbrodni była pomoc miejscowej ludności oddziałom partyzanckim oraz przynależność do szeregów Armii Krajowej.

Michniów słusznie uważany jest za symbol martyrologii wsi polskich. Tragedia jaką dotknięta została społeczność Michniowa została upamiętniona. Pierwszym poważnym krokiem ku realizacji zamierzonego celu stał się 1979 r. Powstał wówczas ogólnopolski projekt powołujący Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskich, dający świadectwo męczeństwa mieszkańców polskich ośrodków wiejskich. Zawirowanie historyczne przyczyniały się do opóźnienia prac. W 1997 r. powstał Dom Pamięci Narodowej, w którym znajduje się ośrodek badawczy dokumentujący martyrologię wsi polskiej w czasie II wojny światowej.