Zaduszki Witosowe w Węgleszynie
14 listopada 2023
Adam Jarubas Przewodniczącym Podkomisji Zdrowia w Parlamencie Europejskim
28 listopada 2023