Spotkanie W. Pawlaka z działaczami PSL
8 maja 2023
Zaproszenie na promocję książki „Nasza Broń to karta wyborcza” Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie kieleckim w latach 1945-1949
9 maja 2023

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, głęboko reformującą ustrój pogrążonej w kryzysie Polski. Niestety nie ocaliła ona naszego kraju przed upadkiem i rozbiorami na 123 lata. Jest to dobra okazja do historycznego spojrzenia na reformy ustrojowe Polski i kolejne przyjmowane ustawy zasadnicze. Przedstawiciele ruchu ludowego byli bardzo zaangażowani w prace nad Konstytucją Marcową z 1921r. Przewodniczącym Komisji ustawodawczej był Maciej Rataj a Wincenty Witos był uczestnikiem prac tzw. ankiety czyli gremium polityczno-eksperckiego pracującego nad przyszłym ustrojem Rzeczpospolitej. Podobnie było w latach 90-tych kiedy to dwaj Marszałkowie Sejmu i Senatu Józef Zych i Adam Struziki przewodniczyli Zgromadzeniu Narodowemu przyjmującemu Konstytucję z 1997r. Wiceprzowodniczącym Komisji Konstytucyjnej był Senator Ziemi Kieleckiej Prof. Stefan Pastuszka.