Zielona Niedziela
5 kwietnia 2022
Wojewódzkie Spotkanie Wielkanocne
6 maja 2022

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL

W dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach. Członkowie Zarządu poruszali ważne kwestie, rozmawiano o potrzebie ograniczenia marż bankowych i utworzenia specjalnego funduszu pomocy dla kredytobiorców , drożyźnie PiS, bezpieczeństwie żywnościowym i odblokowaniu regulacji prawnych sprzyjających budowie odnawialnych źródeł energii.