Czesław Siekierski – wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej PSL
24 stycznia 2022
Strajk rolników
11 lutego 2022

148 rocznica urodzin W. Witosa

W 148. rocznicę urodzin świętokrzyscy ludowcy oddali hołd wielkiemu Polakowi Wincentemu Witosowi.
Pod pomnikiem w Kielcach złożono wiązanki i oddano cześć Jego Pamięci!