Zjazd Wojewódzki PSL
16 listopada 2021
Nowe władze Zarządu Wojewódzkiego PSL
8 grudnia 2021

Setne urodziny Kol. Mieczysława Kasińskiego

W dniu wczorajszym odbyły się setne urodziny Kol. Mieczysława Kasińskiego – Wiceprezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach. Podczas jubileuszu został odznaczony Złotym Krzyżem Wojska Polskiego za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Urodził się w rodzinie chłopskiej w miejscowości Lisów gm. Wojciechowice w powiecie opatowskim. W 1937 roku po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do organizacji młodzieżowej „WICI”.

W 1942 roku wstąpił do Organizacji Wojskowej Bataliony Chłopskie przyjmując pseudonim „SĘP”. Początkowo kolportował prasę konspiracyjną z powiatu sandomierskiego do punktów powiatu opatowskiego, brał udział w likwidacji dokumentów przygotowanych przez urzędu gminne na potrzeby Niemców.

W 1944 roku w czasie ciężkich walk na przyczółku sandomiersko-baranowskim dom i inne zabudowania jego rodziny zostały doszczętnie spalone. Wraz z rodziną wydostał się z terenu walk w kierunku Sandomierza do miejscowości Ostrołęka.

Po wojnie rozpoczął pracę w Sandomierzu w charakterze księgowego, ponieważ w czasie okupacji skończył kursy księgowe i finansowe. Ukończył gimnazjum dla osób pracujących oraz został przyjęty na Wydział Prawa i Administracji w Warszawie.

Pracę zawodową kontynuował w Centralnym Związku Mleczarsko-Drobiarskim w Kielcach w charakterze księgowego. W Związku Wojewódzkim Spółdzielczości Mleczarskiej pełnił kierownicze funkcje. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – był prezesem tej organizacji przez wiele lat.

Udzielał się również społecznie będąc radnym Urzędu Miasta w Kielcach, ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Wydziale Cywilnym. W 1988 r. został emerytem. Przez kilka lat pracował społecznie w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kielcach.

W 1993 roku został wybrany do Zarządu Koła Batalionów Chłopskich w Kielcach. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Koła, Skarbnika Koła, a obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach.