Lalka Dobrych Życzeń Noworocznych dla Władysława Kosiniaka-Kamysza
23 stycznia 2018
Pomoc dla Mateuszka – przekaż 1%
24 stycznia 2018

100 lat niepodległej Polski – Wincenty Witos trzykrotny premier Rzeczypospolitej – wystawa

100 lat niepodległej Polski – Wincenty Witos trzykrotny premier Rzeczypospolitej – pod takim hasłem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach otwarto wystawę poświęconą jednej z najwybitniejszych postaci polskiego ruchu ludowego i życia politycznego kraju w XX wieku.

Przez najbliższe tygodnie wystawa o Witosie będzie prezentowana w siedzibie starostwa. Następnie pojedzie do szkół na terenie powiatu. W roli trzykrotnego premiera II RP wystąpił kielecki aktor – Lech Sulimierski, który przytoczył cytaty i ważniejsze przemówienia z życia Wincentego Wiosa.

– Wystawą inaugurujemy obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez różnego rodzaju działaniami chcemy przypominać i utrwalać wiadomości o tym, jak ważne dla nas Polaków są wydarzenia sprzed stu lat. Przy tej okazji chcemy przypomnieć postać Wincentego Witosa – mówił podczas otwarcia wystawy starosta kielecki Michał Godowski.

Na wystawę składają się zdjęcia dokumentów, wycinki z prasy oraz liczne fotografie, które ukazują okoliczności powołania i działalność rządów W. Witosa w latach 1920-1926 w trzech odsłonach.

Od 24 lipca 1920r. do 13 września 1921r. był premierem koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej, kładąc niepodważalne zasługi dla wzmocnienia potencjału obronnego państwa, konsolidacji społeczeństwa i wsparcia wysiłku wojennego Rzeczpospolitej przez masy chłopskie. W okresie kierowania przez Witosa państwem doszło do uchwalenia przez Sejm Konstytucji Marcowej, podpisania pokoju z Rosją Radziecką, zainicjowano prace nad Konkordatem z Watykanem, przeprowadzono Plebiscyt na Górnym Śląsku, ujednolicono administrację państwową i szkolną. W listopadzie 1922r. doprowadził do układu z Chrześcijańskim Związkiem Jedności Narodowej (endecją) na mocy którego Maciej Rataj został Marszałkiem Sejmu.

Od 28 maja do 14 grudnia 1923r. kierował gabinetem centroparwicowym, opartym na koalicji PSL „Piast” i endecji. Z uwagi na wielkie problemy gospodarcze, hiperinflację, napięcia społeczne i rozłamy we własnym stronnictwie nie udało się posunąć naprzód kwestii reformy rolnej.

10 maja 1926 r. zdecydował się po raz trzeci na objęcie kierownictwa rządu, obalonego przez zbrojny przewrót Józefa Piłsudskiego (15 maja).

Po kilku tygodniach W.Witos powraca do czynnej działalności politycznej i organizacyjnej w szeregach PSL”Piast”. W latach 1929-1930 należał do współinicjatorów i czołowych organizatorów bloku Centrolewu. W latach trzydziestych XX w. stał się symbolem antysanacyjnej postawy całej wsi i niekwestionowanym przywódcą chłopów polskich. Był uhonorowany najwyższymi odznaczeniami polskimi, m.in. Orderem Orła Białego w 1921r.

Jak zaznaczył Józef Szczepańczyk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach, starostwo zamierza obok już trwającej współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego nawiązać także współpracę z Muzeum Niepodległości w Warszawie, które ze swoich zbiorów mogłoby wypożyczać wystawy powiązane tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości.

– Chcielibyśmy pokazać wystawy poświęcone Ignacemu Paderewskiemu, Romanowi Dmowskiemu, symbolom narodowym, a także ogólną ekspozycję dotyczącą dróg do niepodległej Polski. Myślę, że w holu urzędu warto organizować takie wystawy, ponieważ nasi klienci w oczekiwaniu na załatwienie swoich spraw mogą przypomnieć sobie ważne szczegóły z historii Polski – mówi członek Zarządu.