OSP

Każdego dnia 700 tys. strażaków ochotników nieustannie dba o bezpieczeństwo Polek i Polaków oraz animuje działania sportowo-oświatowo-kulturalne w naszych małych ojczyznach. Wesprzyjmy ich w tej służbie.

1. NIŻSZY VAT NA SPRZĘT POŻARNICZY

Każda jednostka OSP, aby skutecznie mogła dbać o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, musi mieć odpowiedni sprzęt. Obecnie stawka podatku VAT na sprzęt pożarniczy wynosi 23%. To błąd! Stanowi to znaczny wydatek dla samorządów nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego, ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Proponujemy powrót do 8% stawki VAT na sprzęt pożarniczy.

2. FINANSOWANIE SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA

Potrzeby zazwyczaj przekraczają możliwości finansowe jednostek OSP. Wynika to z wysokich kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu oraz mundurów pożarniczych – zarówno dla strażaków ochotników, jak i przedstawicieli młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dlatego proponujemy powrót do obowiązującego wcześniej systemu wsparcia, uwzględniającego podmiotowość Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we wspieraniu jednostek ochotniczych straży pożarnych.

3. BUDOWA I REMONT REMIZ

Utworzymy ogólnopolski samorządowy program budowy nowych i remontów istniejących już remiz strażackich, ze szczególnym uwzględnieniem części operacyjno-technicznej. Strażacy ochotnicy muszą mieć odpowiednio przygotowane miejsce do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz spotkań organizacyjnych. Dzięki temu remizy staną się znów centrum życia kulturalnego i obywatelskiego wsi.

4. ZWOLNIENIE Z PODATKU ZBIÓREK NA OSP

Dzięki staraniom ludowców Sejm przyjał ustawę o zbiórkach publicznych, która zniosła obowiązek występowania o zgodę na organizację zbiórek przez OSP oraz zniosła opłatę skarbową. Chcemy pójść jeszcze dalej i całkowicie zwolnić z podatku zbiórki i darowizny na OSP. Środki te są bowiem wydawane przez strażaków ochotników na poprawę funkcjonowania jednostek, a co za tym idzie, poprawiają nasze bezpieczeństwo.

5. BADANIA LEKARSKIE OSP OPŁACANE Z NFZ

Każdy strażak ochotnik, biorący udział w akcjach ratowniczych, musi posiadać badania lekarskie wystawione przez specjalistę. Badania muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Koszty badań pokrywają samorządy gminne. Proponujemy inny mechanizm, odciążający gminy. To NFZ powinien wziąć na siebie koszty opłacania badań lekarskich strażaków.