Infrastruktura

Nowoczesna infrastruktura to podstawa dobrze funkcjonującego samorządu. Jej rozwoju nie pozwolimy ograniczyć do największych aglomeracji. To mniejsze miejscowości najbardziej potrzebują dziś inwestycji infrastrukturalnych.

1. BUDOWA I REMONT DRÓG LOKALNYCH

Dobre drogi lokalne z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i parkingami w gminach i w miastach nie tylko ułatwiają komunikację, ale podnoszą także nasze bezpieczeństwo. Uruchomimy specjalny program budżetowego wsparcia dla gmin i powiatów w budowie dróg lokalnych. Będzie to jeden z naszych głównych priorytetów samorządowych.

2. BILET SAMORZĄDOWY

Koleje regionalne już teraz funkcjonują bardzo dobrze. Nowoczesny tabor, sprawna obsługa i niskie ceny dowodzą, że samorządy lepiej radzą sobie z inwestycjami niż urzędy centralne. Już teraz z kolei samorządowych w skali kraju korzysta ok. 140 milionów pasażerów rocznie. W celu usprawnienia transportu i udogodnienia podróży proponujemy wprowadzenie wspólnego kolejowego biletu samorządowego. Dzięki niemu będzie można podróżować wszystkimi liniami samorządowymi, we wszystkich województwach.

3. PRZYWRÓCENIE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH

Krok po kroku likwidowane są kolejne połączenia autobusowe. Dotyka to szczególnie wsi i mniejszych miejscowości, choć dla wielu mieszkańców oznacza całkowite odcięcie od większych miast, urzędów, dostępu do kultury i sportu. Nasi samorządowcy, we współpracy z prywatnymi przewoźnikami, odbudują siatkę połączeń autobusowych, szczególnie na obszarach, gdzie nie mogą ich zastąpić linie kolejowe.

4. METRO W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH I AGLOMERACJACH

Polskie miasta cały czas się rozrastają. Zwiększa się liczba mieszkańców, powiększa się ich powierzchnia oraz łączą się w aglomeracje. Mieszkańcy oczekują od włodarzy miast coraz sprawniejszej komunikacji i szybszej możliwości dotarcia do pracy, szkoły czy sieci handlowej. Postulujemy dofinansowanie największych miast Polski i aglomeracji powyżej miliona mieszkańców w przygotowaniu planu metra oraz jego wybudowaniu.

5. SEKUNDNIKI NA SKRZYŻOWANIACH

Proponujemy zainstalowanie sekundników na skrzyżowaniach głównych arterii miast, gdzie funkcjonuje sygnalizacja stałoczasowa oraz w miejscach o ruchu wahadłowym. Przykłady innych miast takich jak Budapeszt pokazują, że zainstalowanie sekundników poprawia płynność ruchu. Sekundniki można zastosować również przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych.